ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 13:09:43  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(16 พค.)นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการและผู้ประกอบการผลิตกาแฟ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐาน สู่ตลาดสากลและพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งที่ประชุมคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ (One of Coffee Farm Stay )ของนายอมตะ สุขพันธ์ ซึ่งมีสถานประกอบการอยู่ที่ ตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และมีร้านจำหน่ายกาแฟ ที่หน้า ธ.ก.ส. สาขาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบมาตรฐาน และผลักดันให้เกิดสถานประกอบการต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีมาตรฐาน พร้อมกันนี้ ได้คัดเลือก ผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการแปรรูปเป็นกาแฟสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟแม่ฮ่องสอน รวม 60 รายและอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านเทคนิคการแปรรูปเป็นกาแฟคั่วเพื่อเพิ่มมูลค่า/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738