ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 13:18:17  
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เช้าวันนี้ (16 พ.ค.61) ที่โรงเรียนบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยก่อนเปิดโคงการ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท รวมทั้งจะเป็นพลังแผ่นดินขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป จากนั้นได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ได้มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน อาทิ การแจกเมล็ดพันธุ์พืช น้ำหมักชีวภาพ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการด้านประกันสังคม การให้บริการตรวจซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การให้บริการตัดผมฟรี และ การให้บริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น
สำหรับ ปัญหาที่ บ้านปางปอย ประสบอยู่ คือ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ปัญหายาเสพติด และต้องการอ่างเก็บน้ำลำห้วยไคร้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738