ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:17:32  
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านทาง Video Conference
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านทาง Video Conference
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านทาง Video Conference โดยกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลโครงการ ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ POC อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน ครั้งที่ 4 (เวทีที่ 4) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยให้จังหวัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลโครงการที่คาดว่าหมู่บ้าน/ชุมชนจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 200,000 บาท) ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด/อำเภอรวบรวม โดยก่อนหน้านี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป้าหมายจะลงพื้นทั้ง 25 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 204 ตำบล 2,039 หมู่บ้าน 143 ชุมชนในเขตเทศบาล รวม 2,182 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738