ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:39:12  
ทีมวิทยากรโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดลำพูนเตรียม ลงพื้นที่พบปะประชาชน ครั้งที่ 4
ทีมวิทยากรโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดลำพูนเตรียม ลงพื้นที่พบปะประชาชน ครั้งที่ 4
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับทราบแนวทางร่วมประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อรับทราบแนวทางการลงพื้นที่ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล / ชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อรับทราบแนวทางการ ลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล / ชุมชน ครั้งที่ 4 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งทีมวิทยากรจะลงพื้นที่พบปะประชาชน เวที ที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
ในการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทีมวิทยากรได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ทั่วประเทศแล้ว 78,516 แห่ง มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 7 ล้านคน เฉลี่ย เวทีละ 94 คน ซึ่งประชาชนได้แจ้งปัญหา และความต้องการในพื้นที่ จำนวน 726,784 เรื่อง ซึ่งประชาชนได้เสนอความต้องการเกี่ยวกับ การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้ชุมชน , การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ให้แก่ประชาชน ซึ่งหลังจากที่ทีมขับเคลื่อนรับทราบความต้องการของประชาชนแล้ว จะมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การแก้ปัญหาโดยมีผู้บริหารท้องถิ่น , ประชาชน ภาคเอกชนและสถานศึกษา ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ต่อไป .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 58

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738