ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:59:20  
เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอฝาง วอนหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ กรณีปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ
เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอฝาง  วอนหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ กรณีปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ
ที่ประชุมเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอมาตรการ ขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ แก้ปัญหาความเดือดร้อน กรณีราคากระเทียมตกต่ำ

นายสุชาติ วงค์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหากระเทียมของอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมาตรการเสนอ ให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการพักชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2.ขอให้มีการเข้มงวดป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ตั้งแต่เดือน มีนาคม-กันยายน อย่างเคร่งครัด 3.ให้ชะลอการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ตั้งแต่เดือน มีนาคม-กันยายน และ 4.ให้กระทรวงพาณิชย์รับซื้อกระเทียมแห้งจากเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เก็บกระเทียมไว้เพื่อชะลอการจำหน่ายตามนโยบายภาครัฐ ในราคากิโลกรัมละ 40.80 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนการผลิตกระเทียมแห้ง ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดหามาตรการชดเชยราคาส่วนต่าง ระหว่างราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ กับราคาต้นทุนการผลิตกระเทียมแห้งของเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
ทั้งนี้ อำเภอฝาง มีพื้นที่ปลูกกระเทียม ประมาณ 3,800 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตกระเทียมสด 13,500 ตัน ต้นทุนการผลิตกระเทียมสด กิโลกรัมละ 13.40 บาท ต้นทุนการผลิตกระเทียมแห้ง กิโลกรัมละ 40.80 บาท ขณะที่ราคากระเทียมแห้งปัจจุบัน อยู่ที่ 27-29 บาท ทำให้เกษตรกร ประสบกับภาวะ ขาดทุน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738