ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 15:36:35  
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลาง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลาง สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จ.เชียงใหม่ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เราจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยกันอย่างไร ในสังคมปัจจุบัน” และการแสดงความยินดีต่อผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย ที่โรงแรมศิรินาถการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าฯ ขอให้ผู้สูงอายุคำนึงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เมื่อจิตใจสบายจะไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ไม่คิดยึดติดทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ซึ่งการที่มีจิตใจที่ดีเป็นที่มาของการมีสุขภาพที่ดี นายศุภชัย บางเลี้ยง ประธานกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลาง สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับแต่งตั้งประกอบด้วย ประธานและกรรมการจาก 25 ชมรมผู้สูงอายุอำเภอ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่ รวม 52 คน โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2561-2562) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการกลางที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738