ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 15:51:54  
จังหวัดเชียงรายเสริมสร้างความรู้ให้ข้าราชการตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
จังหวัดเชียงรายเสริมสร้างความรู้ให้ข้าราชการตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เผยค่าดัชนีตัวชี้วัดความโปร่งใสของจังหวัดเชียงรายจากลำดับที่ 39 มาเป็นลำดับ 10 ของประเทศหวังดึงนักลงทุนมาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ บุคลากรจากหน่วยงาน เข้าร่วมจำนวน 300 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นสร้างกระบวนการทางสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในภาครัฐ ด้วยการบูรณาการร่วมกันป้องกันและปราบปรามร่วมกันต่อต้านการคอรัปชั่น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากรจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย มีความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงราย มีความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และความประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งมีข้อมูลที่ทำให้ค่าดัชนีตัวชี้วัดจากลำดับที่ 39 ได้ขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 10 ของประเทศ จะเป็นผลดีต่อจังหวัดเชียงราย ที่จะทำให้เป็นที่สนใจสามารถดึงนักลงทุน ผู้ประกอบการมาลงทุนพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพที่ดีและมีความพร้อมอย่างมาก ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการข้าราชการต้านโกง ให้มีความตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานภาครัฐสมัยใหม่อีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 240

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738