ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 23:16:09  
จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวน่าน
จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ   เพิ่มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวน่าน
น่านปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว ในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว ในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
สำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม ในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว ในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดน่าน ประกอบด้วยบริเวณ แม่น้ำน่าน หน้าโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน หนองน้ำครก อ.ภูเพียง หนองหลวง อ.ท่าวังผา แม่น้ำน่าน หน้าวัดนาเตา อ.ท่าวังผา อ่างเก็บน้ำเลียบ อ.เชียงกลาง อ่างน้ำปรุง อ.แม่จริม โดยมุ่งหวังเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับประชาชนชาวน่าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา
ทั้งนี้กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติดี ราคาแพง จัดเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง นำมาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น ต้มยำ ทอด พล่า ยำ เผา อบ หรือแปรรูปตามความนิยมของผู้บริโภค กุ้งก้ามกราม เป็นต้น ทำให้การ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดี ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกของเกษตรกรชาวจังหวัดน่าน สร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738