ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 10:09:39  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ เพื่อสืบสานประเพณี อันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่  เพื่อสืบสานประเพณี อันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ เพื่อสืบสานประเพณี อันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป

เช้าวันนี้ (17 พ.ค 61) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงาน สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ ที่วัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน การฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานถวาย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานมีการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำเครื่องบูชาในประเพณีปอยจ่าตี่กิจกรรมขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทรายพร้อมประดับตกแต่ง และกิจกรรมถวายเจดีย์ทราย งานประเพณีปอยจ่าตี่ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยใหญ่และมีมายาวนาน โดยมีความเชื่อว่าถ้าได้บูชาเจดีย์ทรายถวายพระพุทธเจ้า เคราะห์กรรมในรอบปีนี้จะหมดไป และจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่หมู่บ้าน อีกทั้งจะทำให้การประกอบพืพืชผลทางการเกษตรได้ผลดี/

ข่าวโดย : พรพนิต จรรยาบรรเจิด ส.ปชส.มส
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738