ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 14:19:12  
สาธารณสุขอำเภอฝาง เตือนระวังโรคไข้หูดับ
สาธารณสุขอำเภอฝาง เตือนระวังโรคไข้หูดับ
สาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคหมูดิบ หรือ ปรุงสุกๆดิบๆ อาจป่วยเป็นโรคไข้หูดับ อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

นายสมเดช สายสุด สาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ หรือโรค สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส จำนวน 17 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยมี 10 อำเภอ โดยมีอัตราการป่วย 3 อับดับแรก คือ อันดับ 1 อ.หางดง อันดับ 2 อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ริม อ.สันกำแพง อ.อมก๋อย และอันดับ 3 อ.แม่แจ่ม อ.แม่แตง อ.ฝาง อ.สันป่าตอง โดยพบมากในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป, 55-64 ปี,35-44 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ
โรคไข้หูดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และในกระแสเลือดของหมที่กำลังป่วย โรคนี้สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ 1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเลือดหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างการหรือเยื่อบุตา 2.การกินหมูดิบ หรือสุกๆดิบๆ ทั้งเนื้อ เครื่องใน และเลือด ซึ่งเชื้อจะเข้าไปทำให้เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุหัวใจอักเสบ และทำให้ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบ และเสื่อมจนหูหนวก จึงขอเตือนประชาชนให้รู้จักป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าว ด้วยการบริโภคหมูที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น ไม่กินสุกๆดิบๆ สำหรับผู้ที่สำผัสกับหมู เช่น ผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละหมู ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมระหว่างการทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือทุกครั้ง เมื่อสัมผัสกับหมู หากประชาชนมีอาการป่วยหลังสัมผัสกับหมูที่ป่วย หรือกินอาหารที่ปรุงจากเนื้อหมู เลือดหมูดิบ หรือปรุงสุกๆดิบๆ ให้รีบพบแพทย์ทันที และต้องบอกประวัติการกินหมูดิบให้แพทย์ทราบด้วย ทั้งนี้ หากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยลดอัตราการหูหนวกและเสียชีวิตได้

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738