ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 14:38:46  
กองพันทหารช่างที่ 4 ทำพิธีส่งมอบคืนพื้นที่โครงการ "ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนฯ" สายบ้านท่าขัว - ห้วยไร่ ให้แก่ จ.ลำปาง
กองพันทหารช่างที่ 4 ทำพิธีส่งมอบคืนพื้นที่โครงการ "ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนฯ" สายบ้านท่าขัว - ห้วยไร่ ให้แก่ จ.ลำปาง
กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เดินหน้าสานต่องานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ลงพื้นที่ร่วมทำการประสานกับ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง จัดทำพิธีส่งมอบสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา เส้นทางสาย ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว - บ้านห้วยไร่ ระยะทาง 2,000 เมตร มอบคืนให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางมาเป็นประธานพิธีทำการส่งมอบงานโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัดเข้าทำการรับมอบงานโครงการฯ จากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในเขตท้องที่ตำบลบ้านเป้า และจากตำบลใกล้เคียง ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมร่วมในพิธีเป็นสักขีพยานการส่งมอบโครงการฯ

สำหรับงานการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา เส้นทางสาย ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว - บ้านห้วยไร่ ตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560” ซึ่งทางกองทัพบก ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 11,191,500 บาท พร้อมมอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยดำเนินการซ่อมบำรุง เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 90 วัน ทั้งนี้เนื่องด้วยถนนเส้นทางสายดังกล่าว แต่เดิมได้เกิดการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก พื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนมีความยากลำบากในการสัญจร เมื่อมีฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร มักจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและคืนความสุขให้กับประชาชน จึงได้มีการดำเนินงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ขึ้น โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทาง ตลอดจนเพื่อให้เกษตรในพื้นที่ได้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไปจำหน่ายยังเขตพื้นที่ตัวเมืองและชุมชนต่างๆ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่าง 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร โดยในการดำเนินงานซ่อมบำรุงครั้งนี้ ทางกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ได้ทำการออกแบบถนน ด้วยการใช้น้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมร่วมกับเเอสฟัลท์ติก ทั้งนี้เพื่อจะให้ถนนมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าถนนในแบบลักษณะเดิมๆ ทั่วไป อีกทั้งการนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ในเรื่องราคาน้ำยางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่งด้วย
ในการนี้เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย ลป.ถ.1-0023 ได้เป็นกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ตำบลบ้านเป้า จำนวน 12 ราย พร้อมได้นำอุปกรณ์กีฬามอบให้เป็นสวัสดิการแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งได้นำคณะทีมแพทย์-พยาบาล จากหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง มาร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรค พร้อมแจกยาเวชภัณฑ์แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน พร้อมกับได้นำหน่วยงานเครือข่ายจากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มาร่วมออกบริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยทุกงานบริการประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูผลงานเส้นทางถนน สาย ลป.ถ.1-0023 ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้วยเงินงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738