ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 16:39:40  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกำหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100%
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกำหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100%
นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกำหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายความปบอดภัยทางถนน เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างเคร่งครัด จังหวัดลำพูน จึงขอกำชับให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกำหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนน ตลอดจนการขับขี่เข้ามาติดต่องานราชการ ณ สถานที่ราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด หน่วยงานราชการ สถานศึกษา จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738