ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 10:03:07  
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นางสุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

สำหรับ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน มีดังนี้ 1.ประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา 2.ประเภทประชาชน ไม่จำกัดอายุ เพศและการศึกษา โดยการส่งผลงานคลิปวีดิโอ สามารถส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
และรางวัลการประกวด ประกอบด้วย 1. รางวัลประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย - ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 2. รางวัลประเภทประชาชน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และ รางวัลชมเชย - ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-6182323 ต่อ 1604,1607 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738