ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 10:35:47  
วัยรุ่นน่าน ยุค 4.0 ตบเท้าเข้ายิมเพาะกาย จากกระแสกีฬาฟีเว่อร์มาแรง คัดตัวนักกีฬาเข้าสู่วงการกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีหน้า
วัยรุ่นน่าน ยุค 4.0  ตบเท้าเข้ายิมเพาะกาย จากกระแสกีฬาฟีเว่อร์มาแรง  คัดตัวนักกีฬาเข้าสู่วงการกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีหน้า
วัยรุ่นน่าน ยุค 4.0 ตบเท้าเข้ายิมเพาะกาย จากกระแสกีฬาฟีเว่อร์มาแรง คัดตัวนักกีฬาเข้าสู่วงการกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีหน้า 2562

กลุ่มวัยรุ่นจังหวัดน่าน ในยุค 4.0 มีความสนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้ายิมเพื่อออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อ มุ่งหวังเป็นนักกีฬาเพาะกายสมัครเล่น มุ่งสู่กีฬาเพาะกายระดับชาติ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกกีฬาเพาะกายจังหวัดน่าน ภายใต้การบริหารงานของ นายพิภูมิพงศ์ บัวอ่อน ประธานฝ่ายกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ซึ่งนักกีฬาทุกคนจะต้องฟิตร่างกาย รูปร่าง รูปทรง บริหารกล้ามเนื้อ สร้างมัดกล้ามเนื้อให้สมส่วน สวยสง่า และมีความแข็งแกร่ง โดยมีครูผู้ฝึกสอนที่มีการผ่านเวทีในระดับจังหวัดและระดับอาชีพ มาทำการฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาทุกคนจะต้องเตรียมตัวและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบรับคือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
นายพิภูมิพงศ์ บัวอ่อน ประธานฝ่ายกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ได้มีการวางแผนเพื่อสร้างการแข่งขันน่านคราสสิค การประกวดเพาะกายที่จะจัดขึ้นในเร็วนี้ ภายใต้ชมรมเพาะกายจังหวัดน่าน มีนักกีฬาจากต่างจังหวัด รวมถึงการสร้างรุ่น สำหรับคนน่าน ขณะนี้มีการเตรียมตัวนักกีฬาเพื่อคัดตัวนักกีฬา พร้อมที่จะป้อนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ในการเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ในปีหน้า 2562 ต่อไป เวทีนี้ น้องเยาวชนจะได้แสดงความสามารถ โดยมีผู้ใหญ่สนับสนุน เป็นนักกีฬาที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เพื่อก้าวเข้าสู่เวทีกีฬาเยาวชนในทุกระดับ
ทั้งนี้ กีฬาเพาะกายและฟิตเนส อยู่ในความดูแลและควบคุม โดย สมาคมกีฬาเพาะกายและ ฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกีฬาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการส่งเสริมให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสรวมถึงประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแข่งขันและการออกกำลังกาย ให้มีสัดส่วนและเรือนร่างที่สง่างาม ทั้งหญิงและชาย พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรักในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส และสร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติและพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738