ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 10:35:50  
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมหารือการดำเนินการ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกชาติห้วยภู
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมหารือการดำเนินการ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกชาติห้วยภู
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือการดำเนินการ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกชาติห้วยชมภู

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการ โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกชาติห้วยชมภู ร่วมกับนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ที่ สวนรุกชาติห้วยชมภู ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาสวนรุกชาติห้วยชมภู ตามโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยมีแนวทางการดำเนินงานในลักษะของป่าในเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
ด้าน นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สวนรุกชาติห้วยชมภู มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการพัฒนาเป็นป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลและพัฒนา พื้นที่ป่าในเมือง โดยไม่มีการบุกรุกหรือใช้ประโยชน์เพื่อการค้าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะเป็นพื้นที่ที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ภายในโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกชาติห้วยชมภู จะมีเส้นทางวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สวนผีเสื้อและแมลง บ้านกระต่ายป่า แปลงสมุนไพรภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตลาดประชารัฐผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและผลผลิตการเกษตรปลอดสารเคมี และลานกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะเตรียมเปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนมิถุนายน นี้
ทั้งนี้ สวนรุกชาติห้วยชมภู จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496 มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชพันธุ์หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางพฤกษศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งการพัฒนาสวนรุกชาติห้วยชมภู ให้เป็นป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738