ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 10:42:45  
จังหวัดแพร่ เตรียมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่ เตรียมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เตรียมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยดำเนินการคัดเลือกใน 4 ประเภท คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" จำนวน 1 หมู่บ้าน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง จำนวน 2 คน, กลุ่มหรือองค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 1 กลุ่ม และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบล(ศอช.ต.) จำนวน 1 แห่ง
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" จะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม ส่วนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ จะต้องมีการบริหารที่ประสบความสำเร็จ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
สำหรับในปีนี้ มีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย บ้านเหล่าเหนือ ม.4 ต.บ้านกลาง อ.สอง, บ้านบุญแจ่ม ม.1 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง, บ้านแม่สิน ม.9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น, บ้านนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง, บ้านปงเจริญ ม.1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่, บ้านวังหงส์ ม.1 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่, บ้านไทรย้อย ม.2 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย และบ้านเหล่าเหนือ ม.1 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561
ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด จะได้เข้ารับโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีถัดไป ส่วนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ จะได้รับรางวัลสิงห์ทอง จากกระทรวงมหาดไทย

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738