ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 11:06:25  
จังหวัดแพร่ จัดโครงการ "ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้" ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่ จัดโครงการ "ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้" ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่ จัดโครงการ "ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้" ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ ของหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วานนี้ (17 พ.ค. 61) เวลา 16.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานโครงการ "ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้" ประจำปี 2561 ณ วัดศรีดอก ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสูงเม่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ ของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ หรือนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัดแพร่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738