ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 11:23:02  
เทศบาลนครเชียงรายจัดงาน "ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย" จำหน่ายลิ้นจี่และพืชผลทางการเกษตร จากชาวสวนมากกว่า 30 ร้านค้า
เทศบาลนครเชียงรายจัดงาน "ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย" จำหน่ายลิ้นจี่และพืชผลทางการเกษตร จากชาวสวนมากกว่า 30 ร้านค้า
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ "ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย" เปิดพื้นที่ให้แก่เกษตรกรจำหน่ายลิ้นจี่และพืชผลทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ด้วยราคาย่อมเยา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ประจำปี 2561 เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เกษตรกรผู้จำหน่ายลิ้นจี่และพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง มีการพัฒนาและแข่งขันตามแนวทางตลาดประชารัฐ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า งานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นโครงการที่ดีอันจะช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้จำหน่ายลิ้นจี่ ได้นำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย
ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ ในราคาย่อมเยา ได้แก่ พันธุ์จักรพรรดิ กิโลกรัมละ 60 บาท พันธุ์ฮงฮวย และพันธุ์โอวเฮียะ กิโลกรัมละ 25 บาท รวมถึงสับปะรดภูแล สับปะรดนางแล พืชผักปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ สินค้าแปรรูป สินค้าโอท็อป และสินค้าของดีเมืองเชียงรายอีกมากมายกว่า 30 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีการประกวด “ธิดาออเจ้าลิ้นจี่” ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 10 นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 15 นางสาวมณัชยา ก๋าเตจ๊ะ และรองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวนวรัตน์ กนกทิพย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันและผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 93

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738