ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 11:38:31  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครชุมชน เรื่อง งานสถานะบุคคล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครชุมชน เรื่อง งานสถานะบุคคล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครชุมชน เรื่อง งานสถานะบุคคล

เช้าวันนี้ (18 พ.ค. 61) นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครชุมชน เรื่อง งานสถานะบุคคล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัครชุมชน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน ที่บ้านเคียงดอย รีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านสถานะบุคคล โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ของบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การยุติธรรมนานาชาติ /

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738