ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 12:56:44  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE เตรียมความพร้อมรับการประเมิน รอบพื้นที่ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน รอบพื้นที่ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

วันนี้ (18 พ.ค. 2561) นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิณ รอบพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ที่โรงแรมดิอิมเพลส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งจากนี้จะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองธานี จ.นนทบุรี โดย จ.แม่ฮ่องสอน จะรับการประเมิน รอบพื้นที่ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ พิชชาพรเฮาส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปัจจุบัน จ.แม่ฮ่องสอน มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 46,593 คน มุ่งมั่นที่จะเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ในปี 2572 สร้างค่านิยมในเด็ก และเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยใช้กลยุทธการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนและสมาชิกชมรม และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738