ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 15:09:46  
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รณรงค์ประชาชนป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รณรงค์ประชาชนป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รณรงค์ประชาชนป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอ้วน ป้องกันได้ด้วยหลัก 3อ. 2ส.

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิต เพื่อให้ตระหนักและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งปีนี้ ทางสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้ใช้คำขวัญเพื่อการรณรงค์ที่ว่า “Know Your Numbers” หรือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” โดยให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง นำไปสู่การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากอดีต โดยพบว่า ประเทศไทยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2560) อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจาก 12,342 รายเป็น 14,926 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การรับประทานที่มีรสเค็มจัด หรือทานของทอดมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย และมีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
โดยปีนี้ กรมควบคุมโรค พยายามให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ อายุมากกว่า 35 ปี ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีภาวะอ้วน สามารถเข้าถึงการวัดความดันโลหิตให้มากขึ้น เพื่อทราบค่าความดันโลหิตของตนเองและตระหนักถึงอันตรายของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม โรคความดันโลหิต สามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วย “3 อ 2 ส” อ.-อาหาร ทานอาหารแต่พอดี งดทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด อ.-ออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน อ.-อารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใส ส.-ไม่สูบบุหรี่ และ ส.-ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สำคัญ ควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ เพื่อให้ทราบระดับของตนเองและป้องกันโรค โดยทางสมาพันธ์ความดันโลหิตโลก กำหนดค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ ค่าตัวบน เป็นค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว ไม่ควรเกิน 120 ส่วนค่าตัวล่าง คือ ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว ไม่ควรเกิน 80 นอกจากนี้ ควรประเมินสุขภาพ ด้วยการชั่งน้ำหนัก และการวัดรอบเอว หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738