ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 16:16:42  
เชียงรายเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย
เชียงรายเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย
เชียงรายเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (17 พ.ค. 61) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ ณ. ลานรำวงยัอนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ที่มุ่งให้ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ "ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย" ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และผู้จำหน่ายได้มีการพัฒนาแข่งขันตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ทั้งนี้ งานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันนี้จนถึงวันที่ 18 พ.ค.61 ณ บริเวณลานรำวงย้อนยุค ถนนคนเดิน สวนตุงและโคมฯ ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ มากกว่า 60 ร้าน ผลไม้อื่นๆ สินค้าโอท็อป ผักปลอดสารพิษ การแสดงบนเวที และการประกวด "ออเจ้าธิดาลิ้นจี่" อีกด้วย

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738