ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 16:17:38  
เชียงรายประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
เชียงรายประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานทำในระหว่างที่ต้องโทษหรือหลังพ้นโทษ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ที่ห้องประชุมชั้น 3 เรือนจำกลางเชียงรายโดยมีนายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย ตัวแทนจากผู้ประกอบการที่จ้างงานผู้ต้องขัง ตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย หอการค้าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพัฒนาการและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ รวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานทำในระหว่างที่ต้องโทษหรือหลังพ้นโทษ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้วและยังไม่ตัดสินใจประกอบอาชีพทันทีหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที เขาไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เขาคือส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อออกจากเรือนจำไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ คนเราทุกคนผิดพลาดได้ เมื่อผิดพลาดแล้วเค้าย่อมอยากได้โอกาส และเราควรให้โอกาสเค้า และในคราเดียวกันนี้แต่ละภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738