ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤษภาคม 2561 / 22:30:46  
ลำปาง เตรียมชูสับปะรดลำปาง "หวานน้ำผึ้ง" ออกสู่ตลาด
ลำปาง เตรียมชูสับปะรดลำปาง "หวานน้ำผึ้ง" ออกสู่ตลาด
ลำปาง เตรียมชูสับปะรดลำปาง "หวานน้ำผึ้ง" ออกสู่ตลาด มุ่งจำหน่ายผลผลิตช่วยเกษตรกรในฤดูกาลที่จะถึงนี้

วันนี้(21 พฤษภาคม 2561) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อผลักดันสับปะรดผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางออกสู่ตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดลำปาง พันธุ์ "หวานน้ำผึ้ง" ให้ประชาชนได้รู้จัก และติดตลาดมากขึ้น

สับปะรดหวานน้ำผึ้ง เป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกมากในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีพื้นที่การปลูกทั้งหมดจำนวน 17,325 ไร่ เป็นสับปะรดที่มีัลักษณะโดดเด่น มีเนื้อแน่น รสหวานหอม ต่างกับพันธุ์อื่นๆ ซึ่งจะมีผลผลิตมากในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมของทุกปี และคาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 6 หมื่นตัน และจะส่งผลให้ราคาสับปะรดต่ำลง ประกอบกับผลผลิตสับปะรดจากจังหวัดอื่นๆ ก็จะออกมาในปริมาณมากเช่นกัน ดังนั้น เพื่อเตรียมการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดลำปางจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการและกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในหลายรูปแบบ เช่น เปิดจุดจำหน่ายหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ รวมทั้งประสานห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อนำผลผลิตไปจำหน่าย ตลอดจนเปิดจุดจำหน่ายในตลาดประชารัฐรักสามัคคี ปั้มน้ำมัน และส่งไปจำหน่ายตามกลุ่มสหกรณ์ในต่างจังหวัด

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในที่ประชุมว่า การนำสับปะรดไปจำหน่ายในครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สับปะรดของดีจังหวัดลำปางให้ประชาชนได้รู้จักและได้สัมผัสถึงรสชาติความอร่อยของสับปะรด "หวานน้ำผึ้ง" ของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเน้นให้คัดสรรสับปะรดที่มีคุณภาพเป็นสำคัญ และให้ออกแบบโลโก้ที่บ่งบอกความเป็นจังหวัดลำปาง นำไปประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่ที่มีการนำสับปะรดหวานน้ำฝึ้งไปจำหน่าย เป็นการรับรองคุณภาพและความอร่อย ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ซื้อไปรับประทานอีกด้วย


ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738