ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤษภาคม 2561 / 16:30:51  
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 เตรียมพร้อมรับการประกวดจังหวัด/ชมรมฯ ประจำปี 2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 เตรียมพร้อมรับการประกวดจังหวัด/ชมรมฯ ประจำปี 2561
จังหวัดลำปางจัดการประชุมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อม การประกวดจังหวัด/ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับพื้นที่และระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมการประกวดจังหวัด/ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2561 และเตรียมการนำเสนอจังหวัด/ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลำปาง ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ตัวแทนจังหวัดลำปาง ผู้เข้าประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 8 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ได้แก่ นางสาวอาณิก้า ฮอร์แมน นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และนายธาปนา พยุหกฤษ นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ผ่านการประกวดในรอบที่ 4

สำหรับการประกวดจังหวัด/ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายนนี้ คณะกรรมการฯระดับประเทศ จะเข้าตรวจในสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทั้งสามแห่ง ได้นำเสนอแนวทางและการตรียมความพร้อมรับการประเมิน ภายในสถานศึกษาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินฯ และเป็นกำลังใจให้ชมรมที่รับการประเมินในวันดังกล่าวด้วย

ด้านนางกุลรัตน์ ไชยพรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในการประกวดจังหวัด/ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มีความพร้อมรับการประเมินเต็มที่ สำหรับการเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 9 ของจังหวัดลำปางในปีนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนเยาวชน ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะเริ่มเร็วกว่าเดิม จากที่เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม ทำให้มีเวลาเตรียมความพร้อมของเยาวชนน้อยเกินไป ดังนั้นปีนี้ จึงขอความร่วมมือน้องๆ เยาวชน ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกภาคส่วน ช่วยกันสนับสนุนทั้งกำลังทรัพย์ และกำลังใจ ให้ตัวแทนเยาวชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง ก้าวถึงฝั่งฝัน ตลอดจนช่วยกันส่ง SMS ให้คะแนนโหวตในการประกวดต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น หากเยาวชนจังหวัดลำปางได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในครั้งต่อไปข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738