ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 18:59:12  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จับมือทุกภาคส่วน เตรียมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เดือนมิถุนายนนี้
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จับมือทุกภาคส่วน เตรียมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เดือนมิถุนายนนี้
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง

วันนี้ (24 พฤษภาคม ๒๕๖๑) ที่ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.6 ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง

กิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งนี้ จัดโดยคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๕ และองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายประกอบด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน จิตอาสา ประชาชน ตลอดจนคนไทยกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างให้มีความจงรักภักดี และเทิดทูนธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความตระหนักถึงความเป็นชาติไทยใต้ร่มพระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณของบรรพกษัตริย์ของชาติไทยทุกพระองค์

รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดสัมมนากลุ่มเครือข่าย และการจัดนิทรรศการความรู้สู่ปวงประชา ใต้ร่มพระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการแสดงของประชาชนและชนชาติพันธ์ ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยคาดว่าจะมีเครือข่ายข้าราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน จิตอาสา ประชาชน และชนชาติพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 คนข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738