ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 23:27:30  
ผู้ว่าลำปาง ร่วมเป็นพยานเปิดถนนและฝายกั้นน้ำ
ผู้ว่าลำปาง ร่วมเป็นพยานเปิดถนนและฝายกั้นน้ำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นพยานเปิดถนนและฝายกั้นน้ำของชาวบ้านตำบลผาปัง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปที่บริเวณหมู่ 2 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เพื่อตรวจติดตามการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านผาปังหลวง และติดตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดถนนและฝายกันน้ำของประชาชนที่จัดกันเองด้วย

สำหรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านผาปังหลวง เป็นถนนที่ตัดผ่านหมู่ที่ 2 และ หมู่ 1 ต.ผาปัง มีประชาชนใช้สัญจรอยู่จำนวนกว่า 174 ครัวเรือน เดิมเป็นถนนคอนกรีตความยาว 780 เมตร ก่อสร้างมากว่า 20 ปี ผิวถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมากว่า 4 ปี การก่อสร้างคร้้งนี้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเป็นการก่อสร้างด้วยงบพัฒนาจังหวัดเช่นกัน ซึ่งในพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 2 แห่งนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ถั่วลิสง หอมและกระเทียม เดิมการเพาะปลูกอาศัยน้ำฝน และน้ำในลำห้วย พอถึงหน้าแล้งน้ำในห้วยจะแห้งทำให้ไม่มีน้ำทำการเกษตร ทำให้ผลผลิตเสียหายได้ ซึ่งในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำในครั้งนี้จะทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ทั้งปี เพราะฝายกันน้ำทั้ง 5 ฝายจะช่วยกักน้ำเอาไว้

ด้านนางศิรา ครรธชมพู อายุ 78 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.ผาปัง กล่าวถึงการก่อสร้างถนนว่า รู้สึกดีใจที่หน่วยงานราชการมาทำถนนให้ เพราะถนนเส้นนี้ชำรุดมาหลายปีแล้ว เวลาเดินทางลำบากมาก ซึ่งตนเองก็ต้องอาศัยถนนเส้นนี้ในการนำผลิตผลทางการเกษตรไปขาย จึงขอขอบคุณรัฐบาลที่มาดูแลประชาชน ถึงแม้ว่าจะห่างไกลก็ยังมาดูแล

นายธวัชชัย เทงกร กำนันตำบลผาปัง กล่าวว่า ทางตำบลได้เสนอของบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างถนนเส้นที่เสียหายในครั้งนี้และการก่อสร้างฝายน้ำล้นทั้ง 5 ตัว ซึ่งก็ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดให้ก่อสร้าง โดยถนนที่ทำการก่อสร้างซ่อมแซม และฝายที่ก่อสร้างใหม่จะสัมพันธ์กัน คือฝายที่ก่อสร้างจะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตรได้ทั้งปี และจะสามารถนำผลผลิตไปขายโดยใช้ถนนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่ 1 และหมู่ 2 มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

การก่อสร้างถนนและฝายกั้นน้ำในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของวาระ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาน้ำใช้ในการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่ง

-***************- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง / ข่าว

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738