ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 23:37:50  
ลำปางจัดงานประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปองดองสมานฉันท์
ลำปางจัดงานประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปองดองสมานฉันท์
ลำปางกำหนดจัดงานประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปองดองสมานฉันท์

จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการประเมินหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบของจังหวัดลำปาง ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยในงานกำหนดให้มีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการหมู่บ้านศีล 5 ของทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอ รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร การแสดงศิลปหัตถกรรมของแต่ละอำเภอ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738