ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 15:01:28  
กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในต่างแดน ย้ำ! ต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ป้องกันการถูกหลอกและเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
กระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในต่างแดน ย้ำ! ต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ป้องกันการถูกหลอกและเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้แรงงานไทยที่ประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันการถูกหลอก จากนายหน้าและบริษัทจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันนี้ (25 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปงป่าป๋อ ม.3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำโดย นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ บูรณาร่วมกับโครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ปีงบประมาณ 2561

จากสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตตลอดจนปัญหาการว่างงาน ทำให้แรงงานไทยจำนวนมากต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ แต่ยังขาดความรู้ในขั้นตอนและวิธีการไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้อง จึงเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศและปัญหาการค้ามนุษย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จึงดำเนินการป้องกันมาตรการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างแนวร่วมในหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่คนหางานในการบริการของรัฐ โดนไม่พึ่งพานายหน้าจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ในโอกาสนี้ นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงและถูกหลอกลวงในจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่ประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการติดตามสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ (หลังจากเดินทางกลับ) โดยเฉพาะประเทศไต้หวันและประเทศซาอุดิอาระเบีย ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในพื้นที่ อำเภอเสริมงาม ให้ความสนใจในเรื่อง การขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญจากกองทุนประกันภัย, การขอคืนเงินภาษีที่จ่ายส่วนเกินของแรงงานไต้หวัน อีกทั้ง การขอรับเงินประกันสังคมของประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจในการออกไปทำงานในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจ ขอรับข้อมูลและรายละเอียดการทำงานในต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศาลากลางชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5051 หรือ www.doe.go.th/lampang และสายด่วน กรมการจัดหางาน 1694

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738