ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2561 / 10:26:01  
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปาง ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และร่วมเจริญจิตภาวนาทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปาง ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และร่วมเจริญจิตภาวนาทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "นำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561" ที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 30 รูป ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง และเยาวชนเด็กนักเรียน จำนวนกว่า 300 คน เข้าวัดทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน

โดยการประกอบพิธีพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างได้พร้อมใจร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทั้ง 30 รูป พร้อมกับร่วมกันทำความดีเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาล “วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โอกาสนี้ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้มอบความเมตตา กล่าวสัมโมทนียคาถาให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชน กับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างความสุข ให้เกิดแก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนา รักษาประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนโลกให้ดำรงไว้สืบไป
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดลำปางได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญสวดมนต์ ณ วัดต่างๆ ทุกวัดในเขตพื้นที่ โดยจะมีการจัดแสดงพระธรรมเทศนาต่อเนื่องกันทั้งวันจนถึงเย็น โดยเฉพาะที่(พระอารามหลวง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแห่งนี้ ได้มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนานำเสนอเรื่องราวพระพุทธวจนะ "มหาชาติ" หรือ “พระเวสสันดรชาดก” ให้พุทธศาสนิกชนชาวลำปางได้สดับตรับฟัง และในช่วงเวลาค่ำประมาณ 20.00 น. ที่(พระอารามหลวง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เหล่าบรรดาข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้มาร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรม สมาทานศีล และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738