ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 05:38:18  
พุทธศาสนิกชนใน จ.ลำปาง ร่วมบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนใน จ.ลำปาง ร่วมบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก" นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ นิมมานพัชรินทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อุบาสก อุบาสิกา ทั้งเหล่าบรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ละความชั่ว ทำความดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561” ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
โดยในการประกอบพิธีครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ซึ่งมีความสำคัญว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบถึง พุทธศาสนิกชนทั้งบรรชิต และคฤหัสถ์ ควรได้ทำการบูชา ด้วยอามิธบูชา และปฏิบัติบูชา ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยขอให้พุทธศาสนิกชน จงยึดมั่นอยู่ในคุณความดี มีเมตตา ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความเจริญอย่างมีเหตุผล และแม้การกระทำดีนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เห็นผลช้า แต่ต้องอดทนเพราะผลแห่งกรรมดีนั้นจะปรากฏแก่เฉพาะผู้ที่กระทำ ยึดถือยึดมั่นปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำกรรมดีได้ประสบความสำเร็จ มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
โอกาสนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสวดมนต์เวียนเทียนพร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ตลอดจนได้ตั้งจิตภาวนา ตั้งมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล กระทำแต่ความดีงดเว้นการกระทำชั่ว และจะเป็นผู้กระทำตนให้มีจิตใจที่ผ่องใส บำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อจะร่วมถวายเป็นพุทธบูชา โดยการประกอบพิธีทั้งหมด พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกิจกรรมต่างได้ร่วมกันทำพิธีอยู่บริเวณภายในร่มตามศาลาพัก และตามบริเวณเต้นท์รอบพระอุโบสถ เนื่องด้วยระหว่างการประกอบพิธีเวียนเทียนได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738