ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2561 / 13:18:55  
จ.ลำปาง มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่
จ.ลำปาง มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ตามแผนปฏิบัติการ “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” พร้อมกับได้นำปัจจัยสนับสนุนการผลิต ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จาก ”โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ในตำบลบุญนาคพัฒนา ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบปัจจัยสนับสนุนขึ้น ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนบ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยในการส่งมอบมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ในเขตท้องที่จากชุมชนต่างๆ ในตำบลบุญนาคพัฒนา ทั้ง 9 ชุมชน/หมู่บ้าน รวมกว่า 90 คน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนกลุ่ม เข้าทำการรับมอบปัจจัยการผลิต จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบ พร้อมร่วมแสดงยินดีกับตัวแทนกลุ่มเกษตร
ทั้งนี้ สำหรับปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ได้นำส่งมอบแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ในตำบลบุญนาคพัฒนาตามโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องานเกษตรแปลงใหญ่สับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและมีความเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ โดยทั้งหมดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตสับปะรดคุณภาพปลอดสารเคมีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างประโยชน์ทางการตลาด แก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ราคาตกต่ำ ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ตำบลบุญนาคพัฒนา ได้รับมอบครั้งนี้ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนกว่า 2,069,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพ ประกอบไปด้วย พลาสติกคลุมแปลง หนา 70 ไมครอน, ปุ๋ยหมักชีวภาพ, เครื่องตัดหญ้าล้อเข็นพร้อมหัวพรวนดินขนาดเล็ก, เครื่องพ่นแบตเตอรี่ล้อเข็นชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, ชุดหัวปลูกแรงดันน้ำ, เครื่องเจาะพลาสติกแบบใช้พลังงานขดลวดความร้อนจากแบตเตอรี่, เครื่องปูพลาสติก และรถไถ ขนาด 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด ซึ่งปัจจัยการผลิตทั้งหมดทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลบุญนาคพัฒนา จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพต่อไป
โดยนายกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรต้นแบบผลิตสับปะรดคุณภาพ และเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านวังเลียบ ได้เป็นตัวแทนในนามของกลุ่มเกษตรกร กล่าวว่า สำหรับปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ได้รับ ทางกลุ่มฯ จะได้นำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง แก่เหล่ามวลสมาชิกภายในกลุ่ม โดยจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามสมควร ซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนการผลิต และมีรายได้จากการจำหน่ายสับปะรดคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของการผลิตสับปะรดคุณภาพนั้น นายกฤษณะฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางกลุ่มได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาการปลูกและการผลิตสับปะรด ไปสู่การผลิตแบบออแกรนิค 100 เปอร์เซ็น ตามความต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันยังมีความต้องการอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ด้วยลักษณะและรสชาติอันเป็นเอกลักษณะเฉพาะ โดยสับปะรดคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบุญนาคพัฒนา จะมีขนาดลูกเล็ก เปลือกบาง ปอกง่าย รสชาติหวานฉ่ำ นุ่มกรอบอร่อย ทานแล้วไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบลิ้น เพราะไม่มีสารเคมีตกค้าง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 280

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738