ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2561 / 14:37:09  
จัดหางานลำปาง เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 นี้
จัดหางานลำปาง เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 นี้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ (EPS) ณ ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง

วันนี้ (1 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โดยนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กำหนดให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางเกาหลีกำหนด โดยสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ เพื่อให้การจัดส่งบัญชีรายชื่อคนหางานให้ทางเกาหลีและการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติจึงมีประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 5 เพื่อไปสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานขึ้น โดยสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี ได้ที่ ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 แบ่งเป็นลักษณะอาชีพและประเภทบริการ คือ เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง หรือลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงานเพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันปิดรับสมัคร ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. และจะประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas, www.lib.doe.go.th และ www.hrdkoreathailand.com

นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่าน หรือช่วยเหลือให้สามารถไปทำงานเกาหลีตามระบบ EPS ได้อย่างรวดเร็ว มิฉะนั้น จะถูกหลอกเสียเงินและทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น ทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการด้วยตนเองจะปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 245 9429 หรือ 02 245 6716 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5051

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 2928

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738