ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มิถุนายน 2561 / 08:03:52  
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านที่ 2 บ้านนากวาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านที่ 2 บ้านนากวาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ลงพื้น ณ บ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ (วันที่สอง) เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด

วานนี้ (7 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 มอบหมายให้ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านนากวาง หมู่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนไฟ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน ลำดับที่ 2 (จากทั้งหมด 3 หมู่บ้าน) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรก สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ต้องประกอบด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมสัมมนาอาชีพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับรายได้ครัวเรือน เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบ ในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้ และปลอดยาเสพติด

โดยในวันนี้ (8 มิ.ย. 61) คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จะลงพื้นที่ตรวจเพื่อคัดเลือกและพิจารณา หมู่บ้านสุดท้ายที่ผ่านการเข้ารอบ คือ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการร่วมลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดแล้ว จะทำการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการตัดสินพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738