ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มิถุนายน 2561 / 07:41:27  
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ อ.สบปราบ
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ อ.สบปราบ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง และฝ่ายปกครองในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของชุมชน

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน “การก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก” ขนาด 62.5 ลบ.ม. จำนวน 2 ถังเก็บ ของชุมชนบ้านกาด หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ และตรวจติดตามงานโครงการ ขุดลอกลำห้วยป่าไผ่ ความยาว 1.5 กิโลเมตร ของชุมชนบ้านป่าไผ่พัฒนา ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดใช้งานถังเก็บน้ำใส และลำห้วยของชุมชน ซึ่งทางชาวบ้านในแต่ละเขตท้องที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเอง ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีผู้อาวุโสของแต่ละชุมชนได้เป็นคนตัดริบบิ้น เปิดการใช้งานสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ทางชุมชนได้รับ โดยทั้งหมดเป็นแนวคิดวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ของ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้ชาวบ้านมีความสุข ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการฯ ต่างๆ ที่ได้รับงบสนับสนุนพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงให้ชาวบ้านในชุมชนท้องที่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและสมประโยชน์ โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานทั้งถังเก็บน้ำใส และลำห้วย เป็นไปอย่างชื่นมื่น ชาวบ้านที่มาร่วมงานมีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะ พร้อมต่างชื่นชมกล่าวคำขอบคุณถึงหน่วยงานส่วนราชการรวมไปถึงรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น
ทั้งนี้ สำหรับการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สิ่งสาธารณประโยชน์ ทั้งสองโครงการเป็นการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ โดยถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางชุมชนบ้านกาด ต้องการนำไปใช้เพื่อการกักเก็บน้ำสำหรับใช้ทำระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากแต่เดิมทางชุมชนมีจำนวนถังเก็บน้ำอยู่น้อยไม่สมดุลกับปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยช่วงหน้าฝนน้ำส่วนใหญ่ที่ไหลลงมาจากภูเขาได้ถูกปล่อยทิ้งให้ไหลผ่านไปลงสู่พื้นที่ต่ำอย่างไร้ค่า แต่ช่วงหน้าแล้งชาวบ้านกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค ซึ่งการจัดสร้างถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยในส่วนของการจัดสร้างถังเก็บน้ำครั้งนี้ ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 428,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีชาวบ้านกว่า 80 หลังคาเรือน ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และสำหรับในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านกาด ยังมีความต้องการเครื่องกรองน้ำเพื่อจะทำให้น้ำประปาหมู่บ้านสามารนำไปบริโภคได้ รวมทั้งยังมีความต้องการในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีรายได้เพิ่มของคนในชุมชน
ส่วนการขุดลอกลำห้วยป่าไผ่ ของชุมชนบ้านป่าไผ่พัฒนา ก็เป็นการดำเนินงานด้วยงบพัฒนาจังหวัดเช่นเดียวกัน โดยเป็นการขุดลอกลำห้วยขนาดความกว้าง 5 ม. ลึก 2 ม. ระยะทางรวม 1.5 กม. งบประมาณ 204,800 บาท ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมลำห้วยป่าไผ่มีความตื้นเขิน มีวัชพืชกีดขวางทางไหลของน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ในช่วงน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ส่วนหน้าแล้งน้ำในลำห้วยจะแห้งขอดชาวบ้านขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค ซึ่งการขุดลอกลำห้วยป่าไผ่ในครั้งนี้ จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำที่ไหลหลากในช่วงฤดูฝน แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำล้นตลิ่งแต่ยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ โดยส่วนนี้ทางชาวบ้านชุมชนบ้านป่าไผ่พัฒนา มีความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม ในเรื่องของการสร้างฝายกักเก็บน้ำรวมทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำนอกพื้นที่เข้ามาใช้เพื่อการอุปโภคภายในชุมชน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738