ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 15:52:47  
คืบหน้าเตรียมจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ปี 61
คืบหน้าเตรียมจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ปี 61
จังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และองค์กรทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. นี้

(11 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นครจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด โดยการจัดพื้นที่ให้ชาวสวนได้จำหน่ายผลผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเป็นสับปะรดน้ำผึ้งลำปาง ผ่านจัดกิจกรรมสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน อาทิ การแสดงดนตรี การแข่งขันกินสับปะรดเร็ว การประกวดแกะสลักตกแต่งสับปะรดสวยงาม การสาธิตการแปรรูปอาหารจากสับปะรด ตลอดจนนิทรรศการเกี่ยวกับสับปะรด เป็นต้น

การจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปางครั้งนี้ นอกจากเป็นความร่วมมือของประชาชนและภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาและยกรับดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวอีกด้วยข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738