ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 16:44:20  
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ จัดกิจกรรมเยาวชนแพร่รู้เท่าทันเพศศึกษา
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ จัดกิจกรรมเยาวชนแพร่รู้เท่าทันเพศศึกษา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดโครงการเด็กและเยาวชนแพร่ รู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการป้องกันหากเกิดปัญหาเรื่องเพศเบื้องต้น ลดพฤติกรรมเสี่ยง นำไปขยายผลบอกต่อแก่เพื่อนในโรงเรียนหรือชุมชนได้

วานนี้ (10 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการเด็กและเยาวชนแพร่ รู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ โดยมีเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลต่างๆ ในจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาเรื่องเพศ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการป้องกันหากเกิดปัญหาเบื้องต้น และสร้างเจตคติ ค่านิยม สร้างจิตสำนึก ตระหนัก รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยง หรือลดพฤติกรรมเสี่ยงในปัญหาเรื่องเพศ และเยาวชนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปขยายผลบอกต่อแก่เพื่อนเยาวชนในโรงเรียน หรือในตำบลที่ตนเองอาศัยได้

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ให้ความรู้เรื่องเพศ การดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการเข้ากลุ่มระดมความคิดเห็นสรุปประเด็นปัญหาทางเพศของวัยรุ่น

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738