ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 12:06:47  
จังหวัดแพร่เตรียมเดินหน้าเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ 14 มิถุนายนนี้
จังหวัดแพร่เตรียมเดินหน้าเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ 14 มิถุนายนนี้
จังหวัดแพร่เตรียมเดินหน้าปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการขยะ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัด 14 มิถุนายนนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้ตั้งคณะทำงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศและจังหวัดแพร่ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการขยะ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการถอดบทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไขเพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วกำหนดเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ซึ่งจากการพิจารณาของคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการคือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องมีการปรับฐานข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร สันติบาล และฝ่ายปกครองให้ตรงกัน เพื่อจะได้เข้าดำเนินการได้ถูกจุดตรงเป้าหมาย

ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้การออก 10 มาตรการเข้มข้นและกำหนดให้เป็นวาระของจังหวัด แต่ในปฏิบัติการเข้มข้นครั้งนี้จะเน้นเรื่องของการสวมหมวกกันน็อคเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้ รณรงค์ให้มีการสวมหมวกกันน็อค 100%

และในการบริหารจัดการขยะ ได้กำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ส่งเสริมให้มีการขุดหลุมสำหรับกำจัดขยะอินทรีย์ ซึ่งจะไม่เป็นภาระในการจัดเก็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกิดมลภาวะ และยังได้ปุ๋ยไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้กำหนดทำพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ หรือ Kick Off ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.35 น. ณ บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ โดยจะมีการส่งมอบธงสัญลักษณ์การเปิดปฏิบัติการฯ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ นายอำเภอ สถานศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถธงสัญลักษณ์การเปิดปฏิบัติการฯ ของแต่ละอำเภอเพื่อออกเดินทางไปเปิดปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเอง

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738