ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 14:15:39  
พาณิชย์ลำพูน เชิญชวนผู้ที่สนใจ สั่งจองเป็นเจ้าของต้นลำไยปลอดสารพิษ คุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ( GAP) เก็บผลผลิตด้วยตัวเอง พร้อมท่องเที่ยวแหล่งสำคัญ ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
พาณิชย์ลำพูน  เชิญชวนผู้ที่สนใจ สั่งจองเป็นเจ้าของต้นลำไยปลอดสารพิษ คุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ( GAP) เก็บผลผลิตด้วยตัวเอง พร้อมท่องเที่ยวแหล่งสำคัญ ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สั่งจองเป็นเจ้าของต้นลำไยปลอดสารพิษ คุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ( GAP) รับประกันผลผลิตต้นละไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม/ฤดูกาล ภายในสวนลำไยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้การดูแลรักษาของเกษตรกรมืออาชีพ และเจ้าของต้นลำไยสามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยตนเองหรือจะจ้างแรงงานเพื่อเก็บและคัดเกรดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาช่องทางการตลาด ให้เกษตรกรที่ผลิตลำไยคุณภาพปลอดภัย (GAP) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ อย่างเช่นอำเภอลี้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1,600 ปี มีธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตชุมชนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ
เงื่อนไขและข้อกำหนด 1.การสั่งจองต้นลำไย จำกัดรายละ 1 ต้น โดยจะได้รับหมายเลขประจำต้นพร้อมกับหนังสือรับรองการซื้อต้นลำไยจากวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ และได้รับภาพ/รายละเอียดการดูแลรักษาต้นลำไย ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ทุกระยะ 10 วัน 2.ชำระเงินเพียง 4,000 บาท รับประกันผลผลิตได้ลำไยปลอดสาร ปริมาณ 100 กิโลกรัม 3. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม โดยเลือกได้ว่าจะเก็บเองหรือจ้างเหมาแรงงานเก็บในราคาพิเศษเพียง 300 บาท (หากต้องการคัดแยกขนาด เพิ่มเงินอีก 200 บาท) 4. กรณีจ้างเหมาเก็บลำไย เพียงแจ้งที่จัดส่งสินค้า กลุ่มฯ จะจัดส่งให้โดยคิดค่าขนส่งตามจริง (ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ไม่คิดค่าบรรจุภัณฑ์) 5.กรณีเดินทางมาเก็บที่สวนเอง นอกเหนือจากต้นลำไยที่ซื้อไปแล้ว มีโปรโมชั่นพิเศษ สามารถเก็บผลลำไยสดจากสวนมาทานได้ไม่จำกัด 1 มื้อ พร้อมบริการนำเที่ยวเมืองลี้แบบ 360 องศา ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองลี้อายุ 1,600 ปี โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์
ผู้สนใจสามารถ ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ ที่อยู่ 61/11 ม.9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 061-3536158 (คุณพิศมัย) ช่องทางการชำระเงินจองล่วงหน้า : ธนาคาร กสิกรไทย สาขาลี้ ชื่อบัญชี นางพิศมัย พ่วงภิญโญ เลขที่บัญชี 347-2-02538-3 หรือประสานงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-562267

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738