ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 15:35:14  
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เช้าวันนี้ (12 มิถุนายน 2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน และคณะอนุกรรมการฯ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดและกลั่นกรองโครงการฯ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และสุดท้ายคือประเด็นการบูรณาการแผนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รายงานประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อาทิ การส่งเสริมการเพิ่มช่องการทางตลาดให้แก่เกษตรกรสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน การดำเนินงานโครงการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ จัดจำหน่ายลำไยทั้งต้น โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมการตลาดข้าว กข.43 และการเชื่อมโยงนำผู้ประกอบการเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะผู้ประกอบการค้าข้าวจังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738