ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 16:55:27  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือราษฎรจังหวัดแพร่ที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ราย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือราษฎรจังหวัดแพร่ที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ราย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวาง เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินกว่า 130,000 บาท

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวาง จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

นายคำมี ทีฆาวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 5 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่, นางโสภิต ปวงเริ่ม บ้านเลขที่ 148 หมู่ 10 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่, นายอดุลย์ ม้าวิ่ง บ้านเลขที่ 13 หมู่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่, นางอัมพร ทาคุณ บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง และนางมัทนา วงศ์หน่อ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 9 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,730 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ

ซึ่งราษฎรที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในครั้งนี้ ต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน และพร้อมใจจะประกอบความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการเป็นคนดี คิดดี ทำดี และเป็นประชาชนที่ดีของประเทศต่อไป

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738