ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 13:31:56  
กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราให้กับจังหวัดแพร่
กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราให้กับจังหวัดแพร่
กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ให้กับประชาชนชาวตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจำวัน และการออกกำลังกาย

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการรับมอบถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตผสมยางพารา ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโป่งศรี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ โดยพันเอกชินทัศน์ หมวกละมัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลบ้านถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พันเอกอมร พิมพ์สี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 กล่าวว่า กองทัพบกได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ให้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจำวัน และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จำนวน 99 เส้นทาง รวม 211 กิโลเมตร ใช้ปริมาณยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวน 1,022 ตัน

สำหรับในพื้นที่จังหวัดแพร่ กองพันทหารช่างที่ 302 รับผิดชอบดำเนินการ 2 เส้นทางในตำบลบ้านถิ่น คือ เส้นทางบ้านโป่งศรี – บ้านสวนเขื่อน ระยะทาง 1,100 เมตร และเส้นทางเลียบลำน้ำแม่แคม ระยะทาง 1,000 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 8,400 ตารางเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนอกจากจะใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม เงียบสงบ ใกล้กับวังปลาบ้านโป่งศรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและสนามกีฬาเอนกประสงค์ ทำให้ในช่วงเช้าและเย็นมีประชาชนมาปั่นจักรยานและวิ่งออกกำลังเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738