ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 08:47:47  
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน นี้
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน นี้
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 (Ayeyawade-Chao Phaya-Mekong Economic Cooperation Srategy : ACMECS) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่องประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 (Ayeyawade-Chao Phaya-Mekong Economic Cooperation Srategy : ACMECS) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีผู้นำ พร้อมคณะผู้แทนระดับรับมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิก ACMECS รวม 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมด้วย โดยประชาชนสามารถติดตามและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมทาง https://goo.gl/vkJSsu
ทั้งนี้ การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง เป็นข้อริเริ่มของไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยเป็นเวทีที่ไทยชูบทบาทในการเป็นประเทศผู้ให้ประเทศเดียว ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนามและไทย อีกทั้ง เป็นเวทีหารือเฉพาะกลุ่มของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน อำนวยความสะดวกในการย้ายอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตไปยังพื้นที่ที่ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ สร้างโอกาสการจ้างงานและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม ดำเนินความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน ความเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 306

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738