ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 11:17:47  
ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมใจบริจาคโลหิตอันบริสุทธิ์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมใจบริจาคโลหิตอันบริสุทธิ์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อจัดหาโลหิตไปให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อจัดหาโลหิตไปให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียนและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก
วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์บริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ทุกวัน ในเวลาราชการ และควรเตรียมตัวก่อนการบริจาค นอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง สำหรับสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนและไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นหวัด เจ็บคอ ควรรับประทานอาหารก่อนบริจาคและเป็นอาหารที่ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 12 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมงและนำบัตรประชาชนมาติดต่อบริจาคโลหิตทุกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 4097

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738