ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 11:32:23  
ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคมนี้
ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคมนี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

นางนารีรัตน์ มณีคง เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
สำหรับ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่น จะต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 ( ขับรถลากจูงหรือรถพ่วง) มาก่อน และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ โดยแนบสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ , สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-525551 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738