ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 13:48:01  
จังหวัดลำปางจัดโครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาครั้งที่16 "ปตท.สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง" 14 -16 มิ.ย.2561
จังหวัดลำปางจัดโครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาครั้งที่16 "ปตท.สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง" 14 -16 มิ.ย.2561
จังหวัดลำปางจัดโครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาครั้งที่16 "ปตท.สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง" 14 -16 มิ.ย.2561

ที่ คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายเยาวชน ปตท อนุรักษ์ประเพณี ตี ก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561
นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงร่วมกับจังหวัดลำปาง และสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปางจัด โครงการค่ายเยาวชน ปตท อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนภาคเหนือได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และรักษาองค์ความรู้การตีก๋องปู่จาที่ถูกต้องไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน และได้คัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง อำเภอละ 10 คน รวม 130 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัมนธรรมและประวัติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ 5 ฐาน จัดการทดสอบและประเมินผล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงทักษะความรู้ของเยาวชนอีกด้วย
ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง กล่าอีกว่า ปตท. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามกลับมาถ่ายทอดให้เยาวชนชาวลำปางได้ตระหนักถึงคุรค่าและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว ปตท ยังได้ดูแลสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ โครงการหน่วยแพทย์คลื่อนที่ โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738