ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:18:34  
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการลดและคัดแยกขยะ
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการลดและคัดแยกขยะ
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการลดและคัดแยกขยะ โดยรวมพลังประชารัฐ ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เน้นสวมหมวกกันน๊อค 100 % ลดปัญหายาเสพติดทั้งในชุมชนและสถานศึกษา ลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกทุกครัวเรือน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14 มิ.ย. 61) ที่บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชนชาวจังหวัดแพร่ รวมพลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ประกอบด้วย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นวาระสำคัญระดับชาติ มุ่งเน้นการสวมใส่หมวกกันน็อค 100 % ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและปฏิญญามอสโก ที่ประกาศให้ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554-5563 ให้เหลือสถิติต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 โดยจังหวัดแพร่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเหมาะสม การสร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งฟื้นฟูผู้ป่วยจากสารเสพติดให้กลับมาสู่สภาวะปกติ เน้นชุมชน สังคมเข็มแข็ง กวาดล้างอย่างเข้มข้น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน และสังคม ตามแผน ประชารัฐร่วมใจสร้างบ้านชุมชนมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ด้านการลดและคัดแยกขยะ ซึ่งก็เป็นวาระแห่งชาติเช่นกัน ที่จังหวัดแพร่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะ ต้องลดปริมาณขยะในทุกพื้นที่ เกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือน หมู่บ้านและชุมชน มีการดำเนินการกำจัดขยะเปียกทุกครัวเรือน ในการนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบธงสัญลักษณ์การเปิดปฏิบัติการ 3 ภารกิจสำคัญ ให้กับผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน นายอำเภอ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันปฏิบัติการอย่างเข้มข้นและจริงจังต่อไป ในทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 46

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738