ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:19:16  
คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และรณรงค์ให้เกิดผู้บริจาคโลหิตรายใหม่

การจัดกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “Be there for Someone else. Give BLOOD Share life.” ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต เพื่อเป็นการรำลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ A B O และเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก
โดยธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีการรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ ในแต่ละปีมีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 3 หมื่น 2 พันคน กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้เกิดผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้มีโลหิตไม่เพียงพอในบางครั้ง หากมีการบริจาคเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณโลหิตเพียงพอสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล กิจกรรมในงานมีนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก การให้ความรู้การดูแลสุขภาพดีด้วยการบริจาคโลหิต และการร่วมบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต การวัดความดันโลหิต และตรวจหมู่โลหิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ข่าวโดย : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สมรัตน์ มะลิลา
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 51

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738