ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:19:22  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่ กำชับติดตามเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีหลักโภชนาการที่ดี

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา หลังพบว่า มีข่าวสารแพร่หลายผ่านทางสื่อ เรื่องการทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์โภชนาการของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน และมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี
โดยขณะนี้ได้ประสานให้ทางโรงเรียนรวมทั้งศูนย์โภชนาการระดับอำเภอ เข้าทำการติดตามโภชนาการของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับอาหาร รวมทั้งอาหารเสริมที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งหากโรงเรียนไหนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ให้ประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการหารือกันแล้วในการที่จะเข้าช่วยเหลือเพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี เนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ได้มีโปรแกรมอาหารให้กับเด็กตามตารางแต่ละวันที่กำหนดไว้แล้ว

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738