ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:29:37  
เทศบาลตำบลป่าแมตเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย
เทศบาลตำบลป่าแมตเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย
เทศบาลตำบลป่าแมตทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแมตได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต อำเภอเมืองแพร่

นายสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ย วิทยา” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต” โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต มีนักเรียนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 73 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 55 คน เปิดทำการเรียนการสอนทุกวันพุธ

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738